نظر سویگل - شعبه مجازی:
  تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۶  ۱۱:۱۳

  عنوان پیام: یادگیری زبان انگلیسی

  متن پیام: بنظر شما یادگیری زبان انگلیسی سخته یا آسون؟
  ------------------------------------------

  نظر مونا کاویان:
  تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۶  ۱۱:۲۴

  عنوان پیام: یادگیری زبان انگلیسی

  متن پیام: در این زبان صرف کردن فعل ها راحته و اشیا و اسامی جنسیت خاص ندارند، فعلها برای همه یکسان و فقط در حالت سوم شخص تغییر کمی داره، یعنی دستور زبان ساده ای داره. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی بخصوص در سطح مکالمه روزمره مشکل نیست
  ------------------------------------------

  جهت درج نظر و ورود به سیستم اینجا کلیک کنید