آموزش زبان انگلیسی

  غزال رحیم زاده زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

  • غزال رحیم زاده

   ایمیل: ghazalrahimzadeh28@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


   فوق لیسانس شیمی - صنایع غذایی

  مدارک و گواهینامه های غزال رحیم زاده
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات غزال رحیم زاده در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط غزال رحیم زاده به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران