شایا گوهری زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

  • شایا گوهری

   ایمیل: shaya_mokry@yahoo.com
   آدرس: کرمانشاه - کرمانشاه


   لیسانس

  مدارک و گواهینامه های شایا گوهری
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات شایا گوهری در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط شایا گوهری به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران