آموزش زبان انگلیسی

علی آقا سعیدی زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های علی آقا سعیدی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
هیچ موردی درج نگردیده است

نظرات علی آقا سعیدی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
هیچ موردی درج نگردیده است

    کسانی که توسط علی آقا سعیدی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران