آموزش زبان انگلیسی

  آناهیتا یارمحمدی زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


  مدارک و گواهینامه های آناهیتا یارمحمدی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات آناهیتا یارمحمدی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط آناهیتا یارمحمدی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران