زهرا احمدجانی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


مدارک و گواهینامه های زهرا احمدجانی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

نظرات زهرا احمدجانی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/2/30 زهرا احمدجانی رقابت در کلاس زبان انگلیسی
پرسیدن از زبان آموزان به صورت گروهی هست و این باعث ایجاد رقابت بین گروها می شه و فضای کلاس پر از هیجان و شادی رو بوجود میاره که باعث ایجاد انگیزه یادگیری زبان انگلیسی در من بیشتر شده. . ...
2
2 1397/2/8 زهرا احمدجانی علاقه به زبان انگلیسی
استرس و ترس از زبان باعث شده بود با انگیزه کمتری زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. اما از وقتی که به کلاسهای سویگل زبان اومدم ترس و استرسم از بین رفته و با اعتماد و علاقه بیشتری تونستم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم.. ...
2

    کسانی که توسط زهرا احمدجانی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.