محمد کریمی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


مدارک و گواهینامه های محمد کریمی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

نظرات محمد کریمی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/2/17 محمد کریمی صحبت کردن به زبان انگلیسی
محیط کلاس سویگل زبان به گونه ای هست که هنگام سوال یا پرسش بدون فکر کردن به معنی کلمات می شه به راحتی جواب داد و یا در مورد موضوعی صحبت کرد. . ...
2
2 1397/2/17 محمد کریمی انگلیسی صحبت کردن
در کلاسهای سویگل زبان از همان جلسه اول یه حس خوب صحبت کردن بدون ترجمه فارسی به من دست داد و با اشتیاق بیشتر تونستم در کلاسهای زبان شرکت کنم. ...
3
3 1397/1/26 محمد کریمی فیلمهای آموزشی
گذاشتن فیلمهای آموزشی زبان انگلیسی در کلاس بسیار آموزندست و برای بهتر یادگیری و استفاده به موقع از لغات در محیط اطرافمان می شود. . ...
2

    کسانی که توسط محمد کریمی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.