علیرضا نبوی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


  مدارک و گواهینامه های علیرضا نبوی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

  نظرات علیرضا نبوی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1396/12/21 علیرضا نبوی زبان بدون دانستن گرامر
  یادگرفتن گرامر قبلا خیلی برام سخت بود. اما تو روش سویگل زبان با خوب گوش دادن و تکرار زیاد در کلاس به همراه مکالمه طبیعی یاد گرفتن گرامر برام آسون شده. . ...
  4

   کسانی که توسط علیرضا نبوی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.