رضا علیپور زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


مدارک و گواهینامه های رضا علیپور
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

نظرات رضا علیپور در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/1/28 رضا علیپور بازی های محیطی
بازی محیطی باعث علاقه من به زبان انگلیسی بیشتر شده. هم باعث یکپارچگی و هیجان در کلاس می شه و کلاس از حالت کسل بودن و خستگی خارج می شه.. ...
3
2 1396/12/21 رضا علیپور ایجاد انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی
انگیزه و نگرش در یادگیری زبان انگلیسی با تشویق معلم مربوطه بسیار خوب و رضایت بخش هست. کلاسی پر از انرژی و شادی باعث می شه در یادگیری زبان انگلیسی به ما کمک بیشتری کنه. . ...
1

    کسانی که توسط رضا علیپور به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.