ونوشه نریمانی زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های ونوشه نریمانی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

نظرات ونوشه نریمانی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/2/15 ونوشه نریمانی استرس در کلاس
شرکت کردن در کلاسهای زبان انگلیسی برای من همراه به ترس و استرس بود. اما از وقتی که به کلاسهای سویگل زبان اومدن با یک کلاس شا و پر ازانرژی مواجه شدم و با علاقه و بدون ترس و استرس می تونم در کلاسهای زبان انگلیسی شرکت کنم.. ...
1

    کسانی که توسط ونوشه نریمانی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران