مرجان صادقی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


  مدارک و گواهینامه های مرجان صادقی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

  نظرات مرجان صادقی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1396/12/28 مرجان صادقی استرس در کلاس زبان انگلیسی
  من یکسالی میشه که کلاس های زبان انگلیسی سویگل رو میام به نظر من بهترین روش و بهترین آموزشی هست که تاحالاتجربه گردم سویگل استرس کلاس زبان روازمن گرفت من کلاس های زبان که میرفتم همش استرس سوال و جواب دادن رو داشتم ولی از زمانی آموزشگاه سویگل رومیام همش دوست دارم انگلیسی صحبت کنم . ...
  2
  2 1396/12/22 مرجان صادقی استرس درکلاس زبان
  سویگل زبان تونست استرس من روازبین ببره برای اولین بار بود که تونستم سره کلاس زبان راحت باشم و زبان انگلیسی صحبت کنم . ...
  3
  3 1396/12/22 مرجان صادقی علاقه به زبان انگلیسی
  بهترین و راحت ترین روش رو در سویگل زبان میشه امتحان کرد نه تمرین داره نه کتاب ونه امتحان و به بهترین شیوه میشه زبان رو یاد گرفت و صحبت کرد آموزشگاه هایی که نه تنها روش بسیاراشتباهی دارند بلکه زبان آموز رو اززبان انگلیسی خسته میکنندو یادگیری محدودی داره ولی سویگل زبان هرروز علاقه مند تر از روز قبل میشم. ...
  1
  4 1396/12/21 مرجان صادقی روش اشتباه یادگیری
  یکی از اشتباه ترین روش یادگیری زبان انگلیسی اینه که برای یاددادن به زبان آموز از روش های متفاوت و عجیبی استفاده میکنن که به زبان فارسی مفهوم ومعنی کلمه رو به زبان اموز یادمیدهند ولی درست این است که زبان آموز کلمه انگلیسی رابدون فکرکردن بگوید حتی اگراشتباه باشد به مرور زمان مشکلش برطرف میشودومتوجه میشود که چگونه صحبت کند. ...
  3

   کسانی که توسط مرجان صادقی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.