میرشجاع میرگتابی زبان آموز سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


مدارک و گواهینامه های میرشجاع میرگتابی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات

نظرات میرشجاع میرگتابی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/2/17 میرشجاع میرگتابی صحبت کردن بدون ترجمه
از وقتی که به کلاسهای سویگل زبان اومدم و صحبت کردن بدون ترجمه رو یاد گرفتم باعث شده تو روابط کاریم که با کشورهای خارجه بود خوب بشه و مشکلی تو کارم پیش نیاد. . ...
1

    کسانی که توسط میرشجاع میرگتابی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.