کیارش زنگیان زبان آموز مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های کیارش زنگیان
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه عملیات
هیچ موردی درج نگردیده است
1 1397/7/19 CHA004

نظرات کیارش زنگیان در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
هیچ موردی درج نگردیده است

    کسانی که توسط کیارش زنگیان به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران