مرتضی زاهدی مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال


  مدارک و گواهینامه های مرتضی زاهدی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
  1 1395/5/18 STTC01 8

  نظرات مرتضی زاهدی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1395/10/27 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A044
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. president judge leader librarian spokesman minister ship captain stock broker surgeon dentist نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  4
  2 1395/10/22 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A043
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. office clerk hairdresser welder window cleaner waiter waiteress auto mechanic carpenter cachier pharmacist نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  5
  3 1395/10/21 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A046
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. clown tour leader diver receptionist farmer physical therapist fisherman garment worker grocer florist نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  9
  4 1395/10/21 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A048
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. babysitter baker blacksmith moneychanger sweeper firefighter doorman electrician astronaunt scientist نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  4
  5 1395/10/21 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A049
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. butcher bricklayer cameraman coach director accountant shopkeeper shomaker plumber porter نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  4
  6 1395/10/20 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A045
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. bank teller cook confectioner computer technician real estate agent security guard reporter vollyballist footballist basketballer نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  4
  7 1395/9/9 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A050
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. manager textile engineer oil engineer robotics engineer medical engineer metallurgical engineer psychologist insurance broker microbiologist anesthesiologist نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  3
  8 1395/9/9 مرتضی زاهدی مکالمه برای درس A047
  مربیان و زبان آموزان گرامی در این درس کلمات زیر رو داریم. مکالمات پیشنهادی خودتونو برای این درس اینجا بزارید. painter housekeeper journalist manicurist model seaman architect artist assembler author نکات: 1- افعال را فقط در فرم حال ساده و حال استمراری استفاده کنید. 2- مکالمات نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی باشند بین 4 تا 8 جمله . ...
  3
  9 1395/8/21 مرتضی زاهدی علاقه
  البته نظر من این است که علاقه چیزی نیست که در کودکی وجود داشته باشد و در دیگری وجود نداشته باشد. بلکه علاقه چیزی است که می تواند توسط یک مربی به وجود آید یا از بین برود.. ...
  2
  10 1395/8/19 مرتضی زاهدی تعیین سطح
  شاید تعیین سطح نادرست باعث شود یک زبان آموز ضعیف به نظر برسد در حالی که همان زبان آموز در سطح مناسب خودش بسیار خوب باشد. به نظر من در تعیین سطح باید دقت بیشتری صورت گیرد.. ...
  1

   کسانی که توسط مرتضی زاهدی به سویگل زبان معرفی شده اند


  • سیدعطاالله بیطرف

   ایمیل: ata_bit@yahoo.com
   شهر: شاهرود


   دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه تهران); کارشناسی ارشد مهندسی کنترل، مدل سازی سیستم های اجتماعی (دانشگاه صنعتی اصفهان); تافل 2010; تدریس زبان انگلیسی به مدت 6 سال; مدرس دانشگاه; مدرس دبیرستان; مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی سما و طراح سیستم آموزشی; مدیر و موسس دفتر آموزش خصوصی زبان انگلیسی سیستم VIP; برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی; نمایندگی فروش محصولات پیرسون لانگمن در شاهرود; دیلماج تلفنی شرکت گسترش جهت انجام تماس های تلفنی خارج از کشور
  • وجیهه آقامیرزایی

   ایمیل: vajihemirzaee@yahoo.com
   شهر: شاهرود


   کارشناسی گردشگری ،درحال تحصیل در رشته ی مترجمی، مدرک عکاسی و تدوین گری از فنی حرفه ای تجربه تورلیدری دارم ،به عنوان بازبین فنی در سرشماریه نفوس و مسکن فعالیت داشتم تجربه ی کار عکاسی دارم و تدریس زبان
  • سمانه ابراهیمی

   ایمیل: s.ebrahimi2022@gmail.com
   شهر: شاهرود


   لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور دامغان سوابق شغلی: آموزشگاه زبان امین آموزشگاه زبان پارسا کانون بسیج مدرسه ابتدایی نبی صادق غیرانتفاعی پسرانه امام هادی کانون شهید بهشتی

  برنامه هفتگی مرتضی زاهدی
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM کار مطالعه کلاس کار دردسترس دردسترس دردسترس
  09 - 10 AM کار مطالعه کلاس کار دردسترس دردسترس کلاس
  10 - 11 AM جلسه کلاس جلسه کلاس دردسترس دردسترس دردسترس
  11 - 12 AM جلسه کلاس جلسه کلاس دردسترس دردسترس دردسترس
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM کلاس کار کلاس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  15 - 16 PM کلاس کار کلاس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  16 - 17 PM کلاس کلاس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  17 - 18 PM کلاس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  18 - 19 PM کلاس دردسترس کلاس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  19 - 20 PM دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس دردسترس
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت