محدثه نصرتی مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

 • محدثه نصرتی

  ایمیل: m.nosrati14@gmail.com
  آدرس: سمنان - شاهرود


  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی.لیسانس مترجمی زبان.کاردان فنی الکترونیک تدریس در آموزشگاه و همچنین بصورت خصوصی

مدارک و گواهینامه های محدثه نصرتی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
1 1395/7/3 STTC01 6

نظرات محدثه نصرتی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1395/8/21 محدثه نصرتی فلش کارت
استفاده از فلش کارت در سنین پایین میتواند بسیار جذاب باشد بالاخص اگر با آن گیم هم انجام شود. ...
1
2 1395/8/21 محدثه نصرتی انگیزه
به عقیده بنده مهمترین عامل به موفقیت رسیدن در یادگیری زبان انگیزه است.حالا این انگیزه میتونه رقابت با همسالان،درک فیلم های زبان اصلی و هرچیز دیگه ای میتونه باشه. ...
1
3 1395/8/11 محدثه نصرتی
. ...
7
4 1395/7/16 محدثه نصرتی موضوع بندی
به نظر بنده در قسمت تالار گفتگو اگر موضوعات مورد بحث ریزتر تفکیک شود جذابیت بیشتری خواهد داشت.. ...
4
5 1395/7/12 محدثه نصرتی Feeders
Alright.great.ecxellent.so.any way. ...
2
6 1395/7/12 محدثه نصرتی برگرداندن آن دونفر به کلاس
وقتی دوتا از زبان آموزان باهم صحبت میکنند.مربی میتواند ادامه مکالمه یا ادامه بازی را از یک یا هر دو آنها بخواهد تا صحبتشان قطع شده و به کلاس برگردند. ...
1
7 1395/7/12 محدثه نصرتی Example
2tiny tigers take 2taxies to the town. ...
10
8 1395/7/12 محدثه نصرتی Example
She sees cheese. ...
9
9 1395/7/12 محدثه نصرتی جنبه فان بودن
من هم دقیقا منظورم جنبه فان بودن قضیه است.چون سویگل به جذب زبان آموز و سرگرمی اهمیت ویژه میدهد این قضیه هم میتونه برای زبان آموزان جنبه سرگرمی داشته باشه.در ضمن هیچ اجبار و جنبه آموزشی در کار نیست و همچنین زبان آموز در سطوح بالا دیگر تلفظ کامل لغات و کاربردشان را فرا گرفته است و هیچ سختی در کار نیست. . ...
4
10 1395/7/12 محدثه نصرتی خطا
همانطور که در آموزه های ttcشنیدیم تذکر مستقیم کاملا خطا و مخرب است.. ...
3

  کسانی که توسط محدثه نصرتی به سویگل زبان معرفی شده اند


  محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی محدثه نصرتی
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت