آموزش زبان انگلیسی

  سامرند اوستان مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

  • سامرند اوستان

   ایمیل: samrandavestan@gmail.com
   آدرس: -


   فوق الیسانس ادبیات انگلیسی. دانشگاه خوارزمی تهران

  مدارک و گواهینامه های سامرند اوستان
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات سامرند اوستان در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط سامرند اوستان به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران