مبینا میرجعفری مدرس سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

 • مبینا میرجعفری

  ایمیل: mirjafari.m1994@gmail.com
  آدرس: سمنان - شاهرود


  کارشناسی ارشد- آموزش زبان انگلیسی

مدارک و گواهینامه های مبینا میرجعفری
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات مبینا میرجعفری در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/2/17 مبینا میرجعفری بازی پانتومیم سویگل زبان
زبان آموزان هرچیزی راکه درملاس سویگل زبان یادمیگیرن کلمه و یاجمله رابه صورت پانتومیم اجرامیکنندوبقیه به زبا انگلیسی حدس میزنند. ...
3
2 1397/2/17 مبینا میرجعفری یادگیری کلمات مرتبط سویگل زبان
یک کلمه ازطرف یک نفر انتخاب میشه طرف مقابل باسرعت باید چندکلمه مرتبط رو بیان کنه . ...
4
3 1397/2/8 مبینا میرجعفری حدس زدن کلمه 10 درس اول
یک نفرکلمه انتخاب میکنه بقیه اون کلمه رو حدس میزنن وبا yesو NOدرجواب میگیرن بااستفاده از سوالات وجملات کلمات رو حدس میزنن . ...
6
4 1397/1/28 مبینا میرجعفری زبان اموز در نقش مدرس
زبان آموز درنقش مدرس ربان آموزان دیگرراازطریق مختلف ارزیابی می کنندمثل سوال پرسیدن و جواب دادن به سوالات جای مدرس میروند و باهم درس هارو تکرار میکندد. ...
1
5 1396/12/22 مبینا میرجعفری بازی کلاسی سویگل
بازی هایی که در کلاس سویگل انجام میشه مثلا بازی های پانتومی هست که بچه ها کلمه هاروحدس میزنن به انگلیسی و اینکه یک نفرجای معلم میاد و درس رو توضیح میده و بچه ها بیرون کلاس میان وسایل و جابه جا میکنیم باید حدس بزن چی بوده که بیان خودزبان آموز قوی تر میش و علاقه زبان آموز به زبان بیشتر میشه . ...
2

  کسانی که توسط مبینا میرجعفری به سویگل زبان معرفی شده اند


  محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران