آموزش زبان انگلیسی

حسام الدین هادیانی مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

 • حسام الدین هادیانی

  ایمیل: hessam.elddin.hadiani@gmail.com
  آدرس: خراسان رضوي - مشهد مقدس


  یک سال مترجم زبان انگلیسی و فرانسه مدرس مجازی زبان فرانسه

مدارک و گواهینامه های حسام الدین هادیانی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
هیچ موردی درج نگردیده است

نظرات حسام الدین هادیانی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
هیچ موردی درج نگردیده است

  کسانی که توسط حسام الدین هادیانی به سویگل زبان معرفی شده اند


  محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران