مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

مدارک و گواهینامه های
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/5/27 کوثر حسینژاد از اشتباه صحبت کردن نترسید
من زبان انگلیسی رو تا حدی بلد متوجه می شدم. اما همیشه این ترس با من بود که اشتباه و جمله ها رو درست تلفظ و صحبت نکنم. اما از وقتی که به کلاس سویگل زبان اومدم تونستم بدون استرس و ترسیدن صحبت کنم.. ...
8
2 1397/4/19 کوثر حسینژاد مقایسه زبان آموزان
من تو کلاس سویگل زبان احساس راحتی بیشتر دارم و در کلاس از طرف استاد با بقیه زبان آموزان مقایسه نمی شم. چون یه کلاس گروهی هست و همه زبان آموزان با هم همکاری می کنند و این باعث تشویق و مشارکت بیشتر من در کلاس زبان می شه. . ...
6

    کسانی که توسط به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران