آموزش زبان انگلیسی

منصوره صادقی مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های منصوره صادقی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات منصوره صادقی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/1/29 منصوره صادقی کلاس زبان اسپانیایی
سیستم جامع کلاسهای مجازی سویگل زبان به زودی راه اندازی میشه و اونجا میتونید کلاس زبان اسپانیایی هم پیدا کنید. ...
4
2 1396/12/12 منصوره صادقی کلاس زبان اسپانیایی
سیستم جامع کلاسهای مجازی سویگل زبان به زودی راه اندازی میشه و اونجا میتونید کلاس زبان اسپانیایی هم پیدا کنید. ...
1

    کسانی که توسط منصوره صادقی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران