محبوبه بیاتی مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان


مدارک و گواهینامه های محبوبه بیاتی
ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

نظرات محبوبه بیاتی در بحثهای اتاق گفتگو
ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
1 1397/5/27 محبوبه بیاتی بازی کلاس خردسالان درسویگل
بازی در کلاس خردسالان سویگل زبان یک نفر اززبان آموزان بیرون کلاس می ایستند وبقیه دانش اموزان داخل کلاس یکی از اشیاءداخل کلاس رادرنظرگرفته و جابه جا میکنندوزمانی که زبان آموز واردکلاس شدبایدباسوال وجواب اون کلمه روپیداکند. ...
5
2 1397/4/19 محبوبه بیاتی بازی درکلاس خردسالان سویگل زبان
به طورغیرمستقیم لغات انگلیسی آموزش داده شوددرغالب بازی وپانتومیم وروشی که در سویگل زبان مفیدواقع شده آموزش نقاشی بوده به این شکل که درپایان هردرس بچه ها ناخوآگاه علاقه مند به کشیدن تصویری درموردموضوع صحبت کلاس هستندوبچه هایی که درکلاس انگلیسی صحبت میکنن جایزه هایی مثل استیکر وبادکنک های کوچک رنگی.. ...
5
3 1397/2/30 محبوبه بیاتی بازی سویگل زبان
درکلاس خردسالان یکی از بازیهایی که موثراست در صحبت کردن زبان آموزاین است که یکی از زبان اموزان چشم هایش رامیبندد وبااستفاده از حس لامسه خوداشیاء راتشخیص میدهدوبه زبان انگلیسی نام میبرد. ...
9
4 1397/2/10 محبوبه بیاتی روش تدریس خردسالان در سویگل زبان
درکلاس خردسالان غیراز اسلاید وفیلم های آموزشی که آموزش داده میشود چنددقیقه پایان کلاس ازبچه ها خواسته میشود که راجب موضوع کلاس نقاشی کنند و دررابطه باآن ها در کلاس به زبان انگلیسی صحبت کنند ودر پایان کلاس هرکس که بهتر و بیشترانگلیسی صحبت کند جایزه ای به اوداده میشود برای تشویق آنها. ...
3
5 1397/2/10 محبوبه بیاتی کلاس بحث آزاد
درمکالمه تکمیلی D به خاطرسپردن listeningوتکرارهر جمله .وهمچنین بعداز پایان داستان هرکدام از زبان آموزان بایدهرانچه از داستان به خاطر دارند به طور مختصر وخیلی ساده وروان بیان کنندوهمچنین میتوانند درتوضیحات خود کلمات جدیدی اضافه کنند.. ...
6
6 1397/2/8 محبوبه بیاتی کلاس بحث آزادسویگل زبان
در کلاس بحث آزادسویگل زبان موضوعی مطرح میشود دررابطه باآن زبانآموزان بحث میکنند ونظر خودرابیان میکنند و میتوانند به آن موضوع اضافه کنند که صحبت بیشتری بشه انجام داد. ...
3
7 1397/2/6 محبوبه بیاتی کلاس مجازی بهتر است یا حضوری
با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی روز دنیا می توان گفت ایران همواره جز اخرین کشورهایی است که از ان بهرهمند بوده ......با مشکلات زیادی روبروست وهمواره برای رسیدن به ان درتلاش است .....که از مهمترین انها میتوان به برقراری ارتباط وسرعت وهزینه اینترنت اشاره کرد .....که به نظر من از عمده معایب ان میباشد ......اما از مهمترین مزایای این کلاس برقرای ارتباط اسان برای افرادی است که ازمشکلاتی مثل تعیین زمان مناسب برای یادگیری ....مشکلات جسمی ومسافتی وعدم از دست دادن وقت برای یادگیری .....زیرا تعیین کردن شرایط کلاس به عهده خودزبان اموز است ..... ...
5
8 1397/1/29 محبوبه بیاتی بحث آزاددرسویگل زبان
درکلاس اساتیدمهم ترین عاملی که در مشارکت آنها موثربوده lectuveدادن درکلاس می باشدوانتخاب یک topicوبحث کرد درمورد آن.. ...
1
9 1397/1/25 محبوبه بیاتی دوره آموزشی وخواندن درک مطلب
دوره آموزشی و خواندن درک مطلب شامل چهار دوره آموزشی است که دودوره آموزشی اول درراستای گسترش دامنه لغات زبان آموزان تدوین شده است دوره سوم باعنوان دوره آموزشی درک مطلب مقدماتی باسوالات چندگزینه ای توانایی زبان آموزدراستفاده از کلمات مناسب در جاهای جملات رابه چالش کشیده ومنجربه درک قوی تری ازکلمات میشود.. ...
4

    کسانی که توسط محبوبه بیاتی به سویگل زبان معرفی شده اند


    محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران