آموزش زبان انگلیسی

  میترا ناظمی مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

  • میترا ناظمی

   ایمیل: m.nazemi71@yahoo.com
   آدرس: -


   6سال سابقه به عنوان مدرس و سوپروایزر به صورت حضوری

  مدارک و گواهینامه های میترا ناظمی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات میترا ناظمی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط میترا ناظمی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران