آموزش زبان انگلیسی

  سعید بابامحمدی مدرس مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

  • سعید بابامحمدی

   ایمیل: Saeed.Babamohamadi@gmail.com
   آدرس: سمنان -


   ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیر کبیر

  مدارک و گواهینامه های سعید بابامحمدی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات
  هیچ موردی درج نگردیده است

  نظرات سعید بابامحمدی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  هیچ موردی درج نگردیده است

   کسانی که توسط سعید بابامحمدی به سویگل زبان معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران