مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • محسن واحدی

   ایمیل: mohsenjey1@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • تبسم زاهدی

   ایمیل: tabassomzahedi@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • ریحانه گودرزی

   ایمیل: reyhane.goodatzi.71@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


   کاراموز پایه پیش دبستانی
  • کورش مربی

   ایمیل: kourodante@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


   I have been a teacher for about 8 years; the last four years in Gooyesh, and when I was in mashad I taught Engish in Shokooh for 4 years.
  • پدرام فکری

   ایمیل: fekri.pedram@yahoo.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • آناهیتا رکابدار

   ایمیل: anahita.rekabdar@gmail.com
   آدرس: سمنان - سمنان


   لیسانس ادبیات انگلیسی چهار سال سابقه تدریس در موسسات و تدریس خصوصی دارای مدرک تی تی سی
  • منصوره صادقی

   ایمیل: sadeghi@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • مریم عامری

   ایمیل: Ameri@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • فرنوش بخش عرب

   ایمیل: farnosh@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  • محبوبه بیاتی

   ایمیل: bayati@gmail.com
   آدرس: سمنان - شاهرود


  12345