مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • حسین حاجی کریمیان

    ایمیل: Hosseinhk625@gmail.com
    آدرس: قزوين - قزوين


    کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد قزوین که البته فقط واحد پایان نامه باقی مانده است . بیش از 5 سال سابقه تدریس خصوصی از جمله تدریس EPT حدود یک سال تدریس در آموزشگاه زبان پویان شهر تاکستان و ترجمه انواع متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی عضو شبکه ترجمه بین الملل ایران WWW.itranslate.com