مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • حمیدرضا دهنوی

   ایمیل: hamidreza555@gmail.com
   آدرس: خراسان رضوي - نيشابور


   چهار سال تدریس زبان انگلیسی.
  • حسام الدین هادیانی

   ایمیل: hessam.elddin.hadiani@gmail.com
   آدرس: خراسان رضوي - مشهد مقدس


   یک سال مترجم زبان انگلیسی و فرانسه مدرس مجازی زبان فرانسه