مدرسین زبان در استان - سویگل زبان - مکالمه طبیعی به زبان انگلیسی در یکسال

  • ارمان مداحيان أميري

   ایمیل: armanmaddahianamiri@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل


   2 سال سابقه تدریس در موسسه زبان نوین در شهر عسلویه
  • شقایق امینی

   ایمیل: sh.amini1298@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل


   دارای لیسانس حقوق و لیسانس آموزش زبان انگیلیسی - ۲ سال سابقه تدریس در آموزشگاه ها
  • نازنين يحيي پور

   ایمیل: Nazanin.yahyapour@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل


   لیسانس مترجمی زبان انگلیسی- 2 سال سابقه تدریس در آموزشگاهها
  • سید رضا مهدی زاده مرزبالی

   ایمیل: mehdizadehbali49@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل


   لیسانس زبان انگلیسی- فوق لیسانس روان شناسی- تدریس در مدارس و آموزشگاهها
  • حنا قمی

   ایمیل: ghomi@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل


  • مریم پورعلیجان

   ایمیل: Pourali@gmail.com
   آدرس: مازندران - بابل