آموزش زبان انگلیسی

مدرسین زبان در استان - مکالمه زبان انگلیسی در یکسال - سویگل زبان

 • کورش فرجی قطب ابادی

  ایمیل: faraji_kourosh@yahoo.com
  آدرس: فارس - جهرم


 • زهرا دشمن زیاری

  ایمیل: zahradoshmanziariii@gmail.com
  آدرس: فارس - مرودشت


 • الهام توللی

  ایمیل: elhamtavallali@yahoo.com
  آدرس: فارس - شيراز


  فارغ تحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی ارشد هستم مدت ۱۰ سال مدرس و دبیر زبان انگلیسی دبیرستان نظام قدیم، جدید و آموزشگاه های تران و شیراز هستم.
 • عباس قطايا

  ایمیل: abbasskataya95@gmail.com
  آدرس: فارس - شيراز


  چند سال سابقه تدریس زبان عربی
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران